Döntés született, jogerős az Ózd kizárása


Az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága (FVB) január 6-i ülésén az alábbi határozatot hozta.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottságának (továbbiakban: FVB) elnöke a Magyar Labdarúgó Szövetség hatályos Fegyelmi Szabályzatának (FSZ) 58. § (2) bekezdése b) pontja 3) és 4) alpontjaiban foglalt jogkörében, a 2020. január 2. napján az Ózdi Kohász Sport Club részéről beérkezett FEB-76/2019-20 számú elsőfokú fegyelmi határozattal szemben benyújtott fellebbezését érdemi vizsgálat nélkül, tárgyalás mellőzésével elutasítja, tekintettel arra, hogy a fellebbezést nem az előírt határidőig nyújtották be, valamint a fellebbezési díjat is fellebbezési határidőn túl fizették meg.

Jelen határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.

www.mlsz.hu

Be the first to comment

Leave a Reply